Sociale Lening

Een overheid bestaat onder andere uit gemeenteraden. Een gemeenteraad creëert een Gemeentelijke Krediet Bank. Bij een Gemeentelijke Krediet Bank kunt u terecht voor een sociale lening. Een sociale lening is een goedkope lening speciaal gericht voor mensen met een laag inkomen of geldproblemen. Erg sociaal dus, maar wel met voorwaarden!

Lenen met uitkering en de GKB

De Gemeentelijke Kredietbanken zijn ideale kredietverstrekkers voor mensen met een uitkering. De Gemeentelijke Kredietbanken, afgekort GKB, is in het leven geroepen voor wat we sociale kredietverlening noemen. Het gaat daarbij om het verstrekken van kredieten aan mensen die ergens anders geen leningen kunnen krijgen. Dit zijn vaak mensen die te weinig verdienen (waaronder mensen met een uitkering) of omdat ze te oud zijn (denk aan mensen met een uitkering pensioen), maar ook voor mensen die bij het Bureau Krediet Registratie negatief geregistreerd staan en door de meer commerciële kredietverstrekkers dan bekend staan als wanbetalers.

GKB’s houden zich naast leningen verstrekken ook bezig met schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening voor mensen die in de financiële problemen zitten, of daarin dreigen te komen. Deze hulp bestaan uit het verstrekken van voorlichting over budgettering, maar ook helpt de GKB door te onderhandelen met schuldeisers.

Soms kan een GKB een sanerinskrediet verstrekken. Een saneringskrediet is een lening waarbij alle schulden opgeteld worden en dan vervolgens in één keer alle schuld kan worden voldaan. Vervolgens kan de burger dan de lening terugbetalen aan de GKB en heeft hij geen last meer van verschillende schuldeisers, die vaak ook extra kosten met zich mee brengen.

Lenen met uitkering en de Gemeentelijke Sociale Dienst

Naast de GKB’s bieden ook andere overheidsinstanties kredietfaciliteiten aan. Een Gemeentelijke Sociale Dienst kan op grond van de Algemene Bijstandswet in bijzondere gevallen een renteloze lening verstrekken, ook wel de leenbijstand genoemd. Een leenbijstand is dus ideaal voor mensen met een bijstandsuitkering en ook geld willen lenen.

Leave a Reply

*