Persoonlijke lening met uitkering

Geld lenen met een uitkering is mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor mensen met een uitkering die geld willen lenen. De persoonlijke lening is één van de leenvormen.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening verstrekt de bank eenmalig een vast geldbedrag dat conform een tevoren gefixeerd aflossingsschema moet worden terugbetaald. De rente is meestal vastgezet voor de gehele looptijd, al komt het ook wel voor dat de rente gedurende een bepaalde periode vast, en daarna variabel is. Ook is het op zichzelf niet ondenkbaar dat de rente gedurende de hele looptijd variabel s, al is dit in de praktijk thans niet gebruikelijk.

De besteding van het bedrag is in principe vrij, maar het kan ook voorkomen dat de bank gemachtigd is het geleende bedrag over te maken aan de handelaar waar de consument een aankoop heeft gedaan. In die situatie hebben handelaar en bank vaak een samenwerkingsverband, in welk kader soms tevens de aangeschafte zaak tot zekerheid dient voor de bank.

Omdat bij deze vorm de uitstaande schuld steeds kleiner wordt, wordt de persoonlijke lening ook wel aflopend (in tegenstelling tot doorlopend) krediet genoemd. Dit onderscheid is van belang omdat verschillende wetsbepalingen variëren al naar gelang het onderscheid aflopend en doorlopend krediet. In de praktijk is het verschil minder groot omdat het merendeel van de persoonlijke leningen vervroegd worden afgelost, en de “oude” lening wordt omgezet in een nieuwe, grotere, lening. Dit staat bekend als oversluiten. Bovendien worden doorlopende kredieten ook afgebouwd, namelijk als de kredietnemer een zekere leeftijd bereikt. Opvallend is dus dat leeftijd wel degelijk een rol speelt bij geld lenen. Een eenvoudige conclusie kan dan worden gesteld dat geld lenen met een pensioensuitkering veelal lastig is. Dit komt doordat banken de geldaanvrager een risico vinden. Immers kan de geldaanvrager tijdens de lening overlijden, echter is dit natuurlijk niet altijd waar.

Geld lenen met uitkering

Uitkeringsgerechtigden kunnen een persoonlijke lening afsluiten, mits er wordt voldaan aan een inkomenseis en natuurlijk wordt ook de kredietwaardigheid getoetst. Daarnaast kunnen banken een verschillend beleid hanteren. Wanneer u wilt lenen met uitkering en denkt aan een persoonlijke lening, is het sterk aan te raden om bij meerdere banken een offerte op te vragen. Offertes opvragen voor een persoonlijke lening kan eenvoudig en snel via het internet.

 

Leave a Reply

*