Lenen met uitkering WW

Een werkloosheidsuitkering, WW, krijgt een werknemer wanneer hij volledig of gedeeltelijk werkloos wordt. Een WW wordt vaak gezien als een overgangsuitkering; een uitkering tussen twee banen. Hoelang de overgangsperiode duurt, is natuurlijk afhankelijk van ieder. Een ieder heeft recht op WW voor een periode van minimaal 3 maanden tot 38 maanden. Dit is afhankelijk aan een wekeneis. Begrijpelijk is het dat als iemand 4 maanden heeft gewerkt, hij geen recht heeft op 38 maanden WW-uitkering. De hoogte van een WW-uitkering is weer afhankelijk van het verdiende loon, alvorens de werknemer werkloos werd.

Hoogte lening met uitkering WW

Kortom met een WW-uitkering, kunnen de inkomens verschillen. Indien u jarenlang een topmanager bent geweest en u een salaris van 100.000 euro verdiende, krijgt u meer WW-uitkering, dan iemand die 2 jaar administratief medewerker is geweest met een gemiddeld inkomen van 1600 euro per maand. Kortom er zijn verschillen. Kredietverstrekkers weten deze verschillen en vragen naar uw inkomen. Ook willen kredietverstrekkers zekerheid hebben. Hoelang heeft u nog recht op WW? En hoe groot zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor u?

Kredietverstrekkers willen u niet pesten, maar willen in zekere zin u behouden voor een eventueel fout. Natuurlijk zijn kredietverstrekkers ook gewoon bedrijven die winst willen maken en willen zekerheid dat ze hun geld nog terug zien.

Geld lenen met uitkering WW is dus goed mogelijk. De mogelijkheden hangen samen met de zekerheden. Tevens wordt gekeken of u in de BKR staat. De hoogte van een lening hangt af van uw inkomen.

Leave a Reply

*