Archive for the 'Uitkeringen' Category

Lenen als alleenstaande

In Nederland heerst er het beeld van de zielige alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering. Dit is gedeeltelijk waar. Vaak ervaren deze moeders niet hun leven als zielig, maar wel soms als zwaar. Velen vergeten dat het zijn van een moeder en huisvrouw een fulltime aangelegenheid is. Daarnaast is het leven sowieso al duur, laat staan [...]

Lenen met uitkering WAJONG

De uitkering WAJONG is voor jonge mensen die gehandicapt of een ziekte hebben. Zij zijn niet in staat om te kennen werken. De WAJONG doet vermoeden dat het alleen voor mensen zijn die jong zijn, maar de WAJONG kan je tot je 65ste uitgekeerd krijgen. Het stopt bij de leeftijdsgrens van 65 jaar. De WAJONG [...]

Lenen met uitkering WW

Een werkloosheidsuitkering, WW, krijgt een werknemer wanneer hij volledig of gedeeltelijk werkloos wordt. Een WW wordt vaak gezien als een overgangsuitkering; een uitkering tussen twee banen. Hoelang de overgangsperiode duurt, is natuurlijk afhankelijk van ieder. Een ieder heeft recht op WW voor een periode van minimaal 3 maanden tot 38 maanden. Dit is afhankelijk aan [...]

Lenen met uitkering WAO

Lenen met uitkering WAO, wet arbeids ongeschiktheid, is goed mogelijk. Een WAO krijgt u wanneer u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan naar de mate van uw ongeschiktheid een percentage van de dagloon (in het jaar u arbeidsongeschikt ben geworden). De hoogte van de inkomen is dus afhankelijk van de mate van ongeschiktheid en de loon. [...]

Lenen met uitkering ANW

Lenen met uitkering ANW, algemene nabestaandenwet, is mogelijk. De uitkering ANW zien we terug wanneer we een dierbare verliezen. Als uw partner overlijdt dan hebben u en uw kinderen recht op een basisuitkering vanuit de ANW. De basisuitkering kan aangevuld zijn met een verzekering. De ANW uitkering is verdeeld in 3 categoriƫn: nabestaandenuitkering Halfwezenuitkering Tot [...]

Lenen met uikering bijstand

De algemene bijstand, bijstandsuitkering, zorgt er voor dat iedereen recht heeft op een minimuminkomen. Een bijstandsuitkering zorgt voor het voorzien in levensonderhoud en is een soort valnet voor als je geen recht hebt op een ander soort uitkering. Wanneer je geen recht hebt op een ander uitkering zoals de AOW, WW of WAO; dan kan [...]